Estand | Disseny d’un estand per una fira de joies

Estructura amb fil

El disseny de l’estand per una fira de joies a Itàlia procura aprofitar al màxim l’espai disponible utilitzant una estructura de fil minimalista que acompanya al visitant a l’interior i li marca el recorregut a realitzar, amplificant-lo amb la seva composició volumètrica mínima. El fil emmarca el producte, guia l’usuari i l’estabilitza al seure als bancs habilitats per observar amb atenció els productes. És una estructura, doncs, que cedeix tot el protagonisme als articles que s’ofereixen i permet focalitzar l’atenció a la bellesa de les joies.

Any / 2019
Emplaçament / Itàlia
Col·laboradors /
Tipologia / Disseny d'un estand
Client / Linea Argent