Arquitectura Industrial | Construcció fàbrica de Liquats Vegetals

La preexistència

El projecte se situa al peu del massís del Montseny i s’integra perfectament a l’entorn, minimitzant al màxim l’impacte paisatgístic. La pell de l’edifici homenatja el terreny que l’envolta, un emplaçament format per dos sòls: un de tou on hi predomina la vegetació i un de dur on la gresa i la pedra granítica no deixen créixer el verd i queden despullades. Per captar l’entorn natural on s’assenta la construcció, la façana està principalment composta per dos tipus de panells de formigó prefabricat, un que representa la gresa i un altre que simbolitza l’alzinar, i unes planxes d’acer que recorden el granit que es troba a la zona.

Any / 2014
Emplaçament / Viladrau
Col·laboradors / Berenguer Enginyers, Jordi Vayreda projectteam
Tipologia / Nau industrial
Client / Liquats Vegetals